الإتحادية الجزائرية لكرة الطاولة

FEDERATION ALGERIENNE DE TENNIS DE TABLE

  • مطابقة القوانين الأساسية للرابطات Lire la suite
  • المرحلة الجهوية التأهيلية للبطولة... Lire la suite

Ligues de Wilaya de tennis de table

Ligues de Wilaya de tennis de table

Ligue de Chlef

Tél. : 027 79 09 23

Fax : 027 77 08 90

Email : lwttchlef@gmail.com

Adresse : Maison des Ligues, cité des fonctionnaires (CIA) - Chlef

Ligue de Laghouat

Tél. : 029 11 81 81

Fax : 029 11 81 81

Adresse : BP. 90 Laghouat

Ligue d'Oum El Bouaghi

Président : Djedid Salah

Fax : 032 55 62 54

Mob. : 0 772 56 53 92

Adresse : Cité Enasr B.P.1085 Oum El Bouaghi

Ligue de Bejaia

Président : Boukhezar Abdelmalek

Tél. : 034 16 56 65

Fax : 034 21 25 84

Mob. : 0777 08 48 77

Email : lttbejaia@hotmail.fr

Adresse : Maison de jeunes Fatima Ramtani, cité Chabati 06000, Bejaia