الإتحادية الجزائرية لكرة الطاولة

FEDERATION ALGERIENNE DE TENNIS DE TABLE

1er Tour du Criterium national individuel

1er Tour du Criterium national individuel

Du 05/01/2018 Au 06/01/2018

Heure début de la compétition 00:00:00

       1er  Tour du Criterium national individuel aura lieu les 05  et 06  Janvier 2018 au niveau de la salle OMS de Tipaza 

   - Liste des athletes qualifiés : Télecharger 

   -  Documents et infos ( Prospectus - tirage au sort - programme ): Télecharger 

    -  Les resultats du criterium : Télecharger 

   -  Matériel utilisé :  

  • Tables de marque  Butterfly
  • Balles de marque  Tibhar 40+

   - Désignation  des officiels

       N°

     Nom et prénom

           Qualité

       01

        LANASRI   Said

  Manager  de compétition

       02

   ATBA BEBATBA  Ahmed

      Juge arbitre 

       03

       SALMI  Hakim

   Arbitre  international

       04

       KIOUL  Allel

  Arbitre international

       05

         AYAD  Ramdhane

   Arbitre international

       06

        CHERBAL Salah

   Arbitre international

        07

      SADOUKI Mokhtar

  Arbitre international

        08

         DRID Leila

   Arbitre  international

        09

        FARES  Fouad

   Arbitre international

        10

      TAZEROUTI  Nadjib

   Arbitre international

         11                       

    BOUHADAABDERZAK                    

  Arbitre international

        12

     FEHIS    Mohamed

   Arbitre international

        13

    SAADAOUI   Ahmed

      Arbitre  féderal

                       +  03  arbitres de la wilaya de Tipaza


Les resultats du criterium : Télecharger