الإتحادية الجزائرية لكرة الطاولة

FEDERATION ALGERIENNE DE TENNIS DE TABLE

Barrage par équipes 2019

Barrage par équipes 2019

01/07/2019

- Les Résultats : Télécharger

- Album Photos : Visionner ici

Les matches barrages par équipes 2019 auront lieu les 5 et 6 Juillet 2019 à la salle OMS de la commune de Rouina, wilaya de Ain Defla, qui a connu un grand succes lors de la coupe d'Algerie, le week end dernier. 

Date : Vendredi 5 et Samedi 6 Juillet 2019

Lieu : salle OMS de Rouina, wilaya de Ain Defla

Programme des rencontres

Matchs Barrages :

  • Dames : Vendredi 05 juillet 2019  a 14h 30 :  R.Zeralda - O.S.Douera
  • Messieurs : Samedi 06 juillet 2019  a 09h30 : S.M.M.Hadjout - CSA.El-ATTAF

 Matchs Division Régionale :

  • Dames : Samedi 06 juillet 2019  a 11h 00 :

             C.A.S.A.Mohamadia - Représentant de la Région Ouest

  • Messieurs:
  • Le vendredi 05 juillet 2019 :

                   1ere Séquence   a 10h00

       A.J.Khroub (B)   VS    A.R.Guemar

       Tousnina            VS    N.Medea

                    2eme Séquence   a 14h30

       A.R.Guemar       VS    Représente de la Région Centre Est

       A.J.Khroub (B)    VS    N.Medea

                    3eme Séquence   a 17h00

       Tousnina         VS    Représente de la Région Centre Est

       A.R.Guemar    VS    N.Medea

  • Le Samedi 06 juillet 2019  :

                     4eme Séquence   a 09h00

       N.Medea        VS    Représente de la Région Centre Est

       Tousnina        VS    A.J.Khroub (B)    

                      5eme Séquence   a 11h30

       A.J.Khroub (B)  VS  Représente de la Région Centre Est

       Tousnina           VS    A.R.Guemar